Thema: de 12 verspieders (Numeri 13)
Houd vast aan Gods belofte