We hebben als christenen de grote opdracht van Jezus gekregen, om het geloof te verspreiden. Dit staat geschreven in

Mattheus 28: 19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en de van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

 

De Volle Evangelie Maranatha Kerk te Wateringen zal deze opdracht onder de leiding van de Heilige Geest serieus nemen. Haar doelstellingen zijn het evangelie te verkondigen, hen te dopen en discipelen te maken. Dit wordt gerealiseerd door:

  • nieuwe kerken en gemeentes op te bouwen.
  • zendelingen ondersteunen
  • trainingen en/of opleidingen te geven aan kerkelijke leiders.
  • bijbels te verspreiden voor christenen die vervolgd worden of minder bedeeld zijn.
  • zondagsscholen te ondersteunen die het evangelie verspreiden aan kinderen over heel de wereld.

Dit uit zich op dit moment alleen door middel van giften aan instellingen die deze doelstellingen ondersteunen. Er wordt bekeken in hoeverre deze giften daadwerkelijk besteed worden aan de genoemde doelstellingen. Wanneer God iemand van de V.E.M.K. roept om zendingswerk te doen, kan in overleg met het hoofd van de zending een eigen project worden gestart om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Project voorstellen van 2021

Project Instellingen
Kerk bouw Indonesië Gemeente in Tajung Makmur
Watervoorziening voor kerkgebouw en pastorie Gemeente in Tajung Makmur
Een toekomst voor hulpbehoevende kinderen in Indonesie Stichting Tangan Pengharapan