Tienden /Giften.

Als christenen zijn we niet verplicht iets te geven. God heeft een blijmoedige gever lief (2 Ko 9:7), niet een die geeft omdat het moet. Wel spoort de Schrift ons aan vrijgevig te zijn (zie o.a. 2 Ko 8), maar God legt ons geen gebod op en zeker niet het gebod om tienden te geven, zoals de Joden werd voor- geschreven in de wet. Maar dat wil niet zeggen, dat we geen tienden mogen geven.

2 Korinthiërs 9:7-8)

“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang; want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u; zodat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk”

Voelt u zich ervoor om een gift of donatie te geven kunt u dat doen door het over te maken naar de onderstaande bankgegevens.

Wij zijn aangesloten bij de ANBI als officieel instelling waarbij u uw giften eventueel belastingtechnisch interessant zou kunnen zijn. Ons RSIN nummer voor uw eventuele boekhouder is: 819957057.

voor meer informatie kunt u terecht bij www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ en www.ANBI.nl

 

Hartelijk dank voor elke bijdrage die u zou kunnen leveren. Gods zegen.

ANBI logo

ING Bank
Naam: Volle Evangelie Maranatha Kerk
IBAN: NL49INGB0009687595
BIC/swiftcode: INGBNL2A
ABN-AMRO Bank
Naam: Volle Evangelie Maranatha Kerk
IBAN: NL72ABNA0593504046
BIC/swiftcode: ABNANL2A