Preken door Adam Satria

1 Item

De bloedvloeiende vrouw

by

Opname VEMK Preek 150719 – Adam Satria Marcus 5:25-34 (Statenvertaling) 25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, 26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; 27 Deze van Jezus […]