Thema: Heb God lief en je naaste als jezelf.
Schriftlezing en Voorbede: Ds. Marjan Zebregs.