Thema: Leven tussen de opstanding en de wederkomst van Jezus Christus.