Op zondag 22 januari wordt er een interkerkelijke dienst gehouden waarbij meerdere gemeenten de dienst gezamenlijk zullen invullen. Wij als VEMK doen daar ook aan mee. Zo wordt er eenmalig de dienst van 22 januari om 09.30 uur gehouden. Ons gebruikelijke eredienst op die dag om 13.00 uur vervalt dus eenmalig.

datum: 22 januari 2017
tijd: 09.30 uur
plaats: kerk, De Lichtbron
Pieter v.d. Plasstraat 3, Wateringen

 

Week van Gebed voor de Eenheid 2017

Zondag 22 januari 2017 om 9.30 uur in de Lichtbron, vieren wij de Week van gebed voor de eenheid. Het thema is ’jouw hand, mijn glimlach’.
Kerken in Duitsland hebben materiaal aangedragen voor deze gebedsweek . Zij hebben het thema ‘verzoening’ centraal gesteld en blikken terug op 500 jaar Reformatie. Het beeldmerk op de poster laat handen zien die naar elkaar reiken, uitgestoken en aanvaard; het wil de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

De tekst komt uit 2 Korintiers 5:14-20 waarin wordt gesproken over de liefde van Christus die ons mensen geen rust laat.

Met dominee Jantine van Iersel-Veenhof, voorganger Marcel Lie van de VEMK (Volle Evangelie Maranatha Kerk), Elleke van der Knaap van de katholieke kerk en enkele leden van de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen hebben we deze dienst voorbereid.

Muziek is er van het Anklung koor van de VEMK en daarnaast zal het gelegenheidskoor, samengesteld uit alle kerken van Wateringen en Kwintsheul in deze dienst zingen.

Tenslotte zal bij deze dienst voedsel ingezameld worden voor de Voedselbank Westland. U mag zelf iets meenemen zoals macaroni, rijst, shampoo, wasmiddel, tandpasta, ketchup, meel etc. of u mag ook een financiële bijdrage leveren in de collectie die op deze dag wordt gehouden.

22 januari 2017, 9.30 uur in ‘De Lichtbron”, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen.

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee met wat lekkers.

Welkom allemaal!