Elke woensdag wordt er een bidstond gehouden.
U bent uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Voelt u zich geroepen om voor de kerk, voor Nederland of uw naasten te bidden, dan bent u des te meer van harte welkom.

Deze week ten huize van Norman Lie

Gods zegen !