Maranatha Praise Night is een dienst voortvloeiend uit de samenwerking tussen de Maranatha Kerk Vlaardingen en de Volle Evangelie Maranatha Kerk Wateringen. Een dienst gericht naar de jongeren toe met praise and worship, sketch, het woord en fellowship.

Komt allen!