Op de Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 wordt er samenzang, dienst, BBQ en sport & spel gehouden om 11.00 uur.
Meer info bij de voorganger.