Beste brs en zrs,
Als gemeente zijn we allen uitgenodigd op zaterdag 18 september 2021 een gezamenlijke vredeswandeling te doen met onze geloofsgenoten (BOV)uit Wateringen en Kwintsheul met het thema “INCLUSIEF SAMENLEVEN”.
De wandeling zal starten om 18.00 u. vanuit de Lictbronkerk.

We hopen u allen op deze gezamenlijke activiteit te mogen begroeten waarin we de gelegenheid krijgen om onze geloofsgenoten verdere kennis te mogen maken.
Voor verdere informatie verwijs ik u verder naar het onderstaande programma :

Vredeswandeling
Zaterdag 18 september wordt jong en oud uitgenodigd deel te nemen aan de Vredeswandeling, georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV), een samenwerkingscomité van de Wateringse en Heulse kerken.
Met het thema van deze wandeling, “Inclusief samenleven”, wil de BOV van harte onderstrepen dat uitsluiting not done is in onze huidige tijd en samenleving. Gesprek over diversiteit en ‘erbij horen’ is noodzakelijk om een goed samen-leven mogelijk te maken.

Programma
18.00 uur: inloop in De Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen
18.15 uur: opening en muziek van Memento
18.30 uur: groepen vertrekken voor de wandeling. Onderweg is er muziek, zijn er verhalen en gedichten, doen we iets creatiefs en we maken kennis met de diverse geloofsgenootschappen in Wateringen
20.15 uur afsluiting met het samen maken van een vredeskunstwerk.
Hapje en een drankje.

Inlichtingen bij Jan Zonneveld. Email: jzon@kabelfoon.nl