Aanstaande zondag 20 januari zullen we om 10:00 in de Lichtbron een gezameijke Kerkdienst hebben met de andere gemeentes in Wateringen. Vanuit de VEMK zullen bijdrages worden geleverd door het muziekteam en de Angklung groep Immanuel.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Zoals wekelijks zal onze zondagse dienst die dag om 13:00 plaatsvinden.

Leest u het volgende stuk van de raad van kerken in Nederland

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen 
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.