Zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur :
kunt u gezamenlijke oecumenische livestreaming dienst volgen via http://www.hervormdegemeentewateringen.nl
ter gelegenheid van de zondag van gebed voor de eenheid van christenen.
Thema : “Blijf in Mijn liefde”