Onze jaarlijkse doopdienst zal gehouden worden in de Vredekerk te Den Haag

Vanaf 13:00 bent u van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Br. Marcel Lie