Bijbelstudie o.l.v. Br. Heeko Kuipers.
Behandeld: Openbaring, Hoofdstuk 9 & 10.
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De Lichtbron
Pieter v.d. Plasstraat 3
2293 SE Wateringen.

Gods zegen!