Behandeld: Boek Openbaring.
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De Lichtbron
Pieter v.d. Plasstraat 3
2293 SE Wateringen.

Gods zegen!