Thema: Het evangelie van het Koninkrijk van God – “Mijn” opdracht.